Potraviny a zemědělské produkty opatřené značkami evropského systému ochrany názvu produktů

Brněnské pivo, nebo Starobrněnské pivo

Brněnské či Starobrněnské pivo je vyráběno v několika základních skupinách charakterizovaných analytickými znaky.

Zeměpisná oblast: okres Brno venkov

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví