Potraviny a zemědělské produkty opatřené značkami evropského systému ochrany názvu produktů

Budějovické pivo, Budějovický měšťanský var, Českobudějovické pivo

K výrobě piv z Českých Budějovic se používá specifický zdroj vody z artéských studní s vodou pocházející z podzemního jezera Českobudějovické pánve a další vybrané kvalitní suroviny. Tradice vaření piva v Českých Budějovicích se datuje od roku 1265, kdy byly České Budějovice, dříve Budiwoyz či Budweis, založeny králem Přemyslem Otakarem II., který jim udělil právo vaření piva. Od samého počátku se názvy těchto piv odvozují od místa původu. Současné pivovary jsou důstojnými pokračovateli budějovické várečné tradice.

Zdroj: www.eagri.cz