Potraviny a zemědělské produkty opatřené značkami evropského systému ochrany názvu produktů

Chodské pivo

Jedním ze specifik výroby Chodského piva je používání vody s mimořádně nízkou mineralizací danou geologickou situací v této lokalitě. Pro chmelení Chodského piva se používají výlučně české aromatické chmelové odrůdy (Žatecký poloraný červeňák, Sládek) a hořké odrůdy chmele (např. Premiant).

Zdroj: www.eagri.cz