Potraviny a zemědělské produkty opatřené značkami evropského systému ochrany názvu produktů

O projektu

Na evropském trhu se stále více zvyšuje zájem o kvalitní potraviny a spotřebitelé vyžadují aby kvalita byla garantována. V České republice je v obecném povědomí značka kvality „KLASA“, kterou zná 91 % nakupujících. Své místo získává i nová značka „Regionální potravina“, jejíž zavedení vítá 86 % respondentů. Celá řada výrobců a prodejců zdůrazňuje místní původ a kvalitu produktů. Z pohledu znalosti evropských systémů kvality je situace horší. První označení byla zaevidována již v roce 2003 v souvislosti se vstupem ČR republiky do EU (Českobudějovické pivo, Budějovické pivo). Postupně označení získala pro své produkty celá řada výrobců. V mnoha evropských zemích jsou tyto značky považovány za vysoce prestižní a výrobci je využívají jako efektivní marketingový nástroj. U nás je však povědomí o tomto značení poměrně nízké.

Nový projekt si klade za cíl veřejnost seznámit s tímto celoevropským systémem značení, které garantuje vysokou kvalitu jednotlivých potravin.

Kampaň má za cíl spotřebitelům pomoci orientovat se mezi značením v rámci Evropského systému kvality, kterými jsou Chráněné zeměpisné označení, Chráněné označení původu a Zaručená tradiční specialita. Jejich získání je vázáno na splnění přísných kritérií, takže spotřebitel má garanci, že produkt se značkou prošel procesem, který potvrzuje jeho jedinečnost.