Potraviny a zemědělské produkty opatřené značkami evropského systému ochrany názvu produktů

Ochutnávky a soutěže v Libici nad Doubravou

Dne 17. 3. 2018 od 10.00 do 16.00 budeme s naším žlutým stanem na Velikonočním jarmarku v prostorách Pilnova statku v Libici nad Doubravou.

Kromě ochutnávky produktů nesoucích evropské označení kvality se můžete těšit také na malování pro děti a soutěže pro dospělé o zajímavé ceny. Přijďte se pobavit, zasoutěžit si a zeptat se na vše, co Vás o evropském označení kvality zajímá!

Uložit

Uložit

Uložit