Potraviny a zemědělské produkty opatřené značkami evropského systému ochrany názvu produktů

Soutěžte s námi! Znáte potraviny s označením?

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo odešle v uvedeném termínu správné odpovědi na e-mail info@oznaceni.eu spolu s adresou pro zaslání odměny.

Pravidla znalostní soutěže

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo odešle v uvedeném termínu správné odpovědi na e-mail info@oznaceni.eu spolu s adresou pro zaslání odměny.

Účastník vybere odpovědi, které považuje za správné a zašle je e-mailem ve formátu číslo a písmeno. (např. 4.A, 4.D, …. atp.) a poskytne souhlas s využitím osobních dat pro účely soutěže.

Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou. V případě, že zašle z jedné mailové adresy více mailů s odpověďmi, bude uznána pouze první doručená.

Doporučení: Účastníci by měli při zasílání e-mailu požadovat oznámení o doručení, předejde se tak případným nedorozuměním. Účastí v soutěži souhlasí účastník s pravidly a zpracováním poskytnutých osobních dat pro potřeby soutěže.

Správné odpovědi budou zveřejněny po ukončení soutěže na webových stránkách v sekci aktuality, takže každý účastník bude mít možnost zkontrolovat, zda odpověděl správně.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě vyčerpání odměn před datem ukončení soutěže, soutěž ukončit. Informace bude zveřejněna na webových stránkách http://www.oznaceni.eu v sekci aktuality. Na odměny nevzniká právní nárok.

Trvání soutěže od 6. 2. do 28. 2. 2018 nebo do vyčerpání odměn.

Odměny: drobné reklamní předměty

Znáte potraviny s označením?


1. Který produkt nenese označení Zaručená tradiční specialita?
1. A) Špekáčky
1. B) Vysočina
1. C) Spišské párky
1. D) Jihočeská Niva

2. Který produkt nenese označení Chráněné zeměpisné označení?
2. A) Starobrněnské pivo
2. B) Hořické trubičky
2. C) Český kmín
2. D) Staročeský trdelník

3. Který produkt nese označení Chráněné označení původu?
3. A) Pohořelický kapr
3. B) Všestarská cibule
3. C) Třeboňský kapr
3. D) Nošovické kysané zelí