Potraviny a zemědělské produkty opatřené značkami evropského systému ochrany názvu produktů

Soutěž pro školy o nejlepší recept

 

Celorepubliková soutěž o nejzajímavější recepty z potravin s označením Chráněné označení původu, Chráněné zeměpisné označení a Zaručená tradiční specialita

Informační leták

Dopis pro ředitele škol

Účastníci zašlou vlastní recepty včetně fotografie na pokrmy, jehož součástí budou potraviny s označením. Počet receptů není omezen. Recepty budou se souhlasem školy, která je zaslala, zveřejněny na webových stránkách projektu.

Ze zaslaných receptů odborná porota vybere deset nejzajímavějších a jeden vítězný. Vítězná škola, která recept zaslala, obdrží jako odměnu pomůcky a vybavení do školní výukové kuchyně dle vlastního výběru v hodnotě 20 000 Kč bez DPH. Výhru nelze využít jinak, než je uvedeno.

Do soutěže je možné se přihlásit prostřednictvím formuláře nebo e-mailem na info@oznaceni.eu.

Soutěž probíhá od 17. 10. do 15. 12. 2017.